Barfod-Barfoed Slægten
Du er i øjeblikket anonym Login
 

Margrethe Pharrer

Kvinde 1743 - 1775  (32 år)


Personlige oplysninger    |    Notater    |    Alle    |    PDF

 • Navn Margrethe Pharrer 
  Født 24 jul. 1743  Lille Kongensgade, København Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Døbt 27 jul. 1743  Christianshavn Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Køn Kvinde 
  Død 22 aug. 1775  Vor Frue Sogn, København Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Begravet 25 aug. 1775  Søndre Kirkegård Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Person-ID I6680  Barfod-Barfoed
  Sidst ændret 4 jan. 2015 

  Far Ulrik Pharrer 
  Mor Mette Mickelsdatter,   d. 22 aug. 1775, København Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Familie-ID F2290  Gruppeskema  |  Familietavle

  Gift 13 okt 1769  Vor Frelsers Kirke, Christianshavn Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Børn 
   1. Mette Cathrine Bech,   f. 23 jul. 1770, Vester Vold, København Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 27 aug. 1770, Vor Frue Sogn, København Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 0 år)
   2. Mette Christine Bech,   f. 18 maj 1771, København Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. jun. 1771, København Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 0 år)
   3. Niels Bech,   f. 25 apr. 1772, København Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 30 jul. 1772, København Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 0 år)
   4. Johannes Bech,   f. 14 apr. 1773, København Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 1 jul. 1773, København Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 0 år)
  +5. Niels Bech,   f. 6 maj 1774, Ved Vester Vold, København Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 24 sep. 1816, København Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 42 år)
  +6. Peter Bech,   f. 31 jul. 1775, Vester Vold, København Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 23 nov. 1846, København Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 71 år)
  Sidst ændret 2 jan. 2015 
  Familie-ID F2721  Gruppeskema  |  Familietavle

 • Notater 
  • Kilde: Karin Andersen:

   Skifte efter Margrethe Farrer, Jørgen Pedersen Bechs hustru:

   Samfrændeskifte nr2 /1776 til Tie og Een halv Rigsdaler:
   Da Borger og Tobacksspinder Jørgen Bech her i Staden haver erholdet Hans Kongl: Mayests: Allernaadigste Bev illing af Dato 8. Septb 1775 at Siide i udskifte Boe efter Hans Afdøde Hustrue Margaretha Uldrichsdatter, og omsiider at skifte med Samfrænder, og hand nu agter at indlade sig i nytt Egteskab. Saa haver Hand begiert af os, at vi Nemlig Jeg Knud Langsted Skriver ved det Kongl: Militaier Uld Manufactur og Jeg Uldrich Fahrer Værtshuusholder her sammesteds; Som Samfrænder vilde i allerunderdanigst følge, af allerhøyst bemelte Kongl: allernaadigste Bevilling Tage hans afdøde Hustrues Stervboe under Behandling, samt der over at forfatte Et skriftlig Instrument til Skifte og Deeling Imellem Ham Enckemanden paa den Eene siide og Hans med den afdøde Hustrue i Egteskab Aulede og efterladte 2de Børn Nemlig Niels Bech gammel 2 Aar og Peitter Bech gammel ½ aar, paa den anden Siide, til hvilken Eende vi d: 3die Februari 1776 have Indfundet os udi Stervboets til Leye Beboende værelser i Sigr: Johannes Marcussen Brændeviinsbrænders Huus Beliggende ved Vester Port under Matricel No: 147 Vester qvarter, hvor da tillige var tilstæde Enckemanden Selv, og paa Børnenes som føde Værge Sigr: Peder Jensen Schoubye Borger og Brændeviinsbrænder for at iagttage de umyndiges Tarv og Beste; Enckemanden derpaa fremlagde den ham allernaadigst forundte Bevilling af Dato 8. Septb: 1775 der lyder saaledes:
   1775 ./. Vi Christian Den Syvende af Guds Naade Konge til Danmark og Norge, de Venders og Githers Hertug udi Slesvig Holsteen Stormarn og Dytmersken Greve udi Oldenburg og Delmanhorst giøre alle vitterligt, at vi efter Jørgen Bech Borger og Tobaksspinder i vores Kongl: Residentz Stad Kiøbenhavn, hans herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiæring, allernaadigst have bevilget og tilladt, saa og her med bevilge og tillade at hand foruden Rettens Middels Forseigling Registering og Vurdering efter Loven med hans og hans ved Døden afgangne Hustrue Margaretha Uldrichsdatters fælleds sammen aulede umyndige Børn, udi uskifte Boe maae blive besidende. Saa længe han i Eenlig Stand forbliver, og om han imidlertiid skulde blive tilsinde at skifte og deele, maa han selv indbyrdes med Samfrænder handle og Slutte en Skifteforhandling om den Arv som bemelte Børn efter fornævnte hans afgangne Hustrue Deres Moder kan tilkomme, som han med dem til Børnenes gavn best kan foreenes foruden Rettens middels Overværelse eller viidere Registering og vurdering efter Loven; Dog have bemelte Samfrænder et Skriftlig Instrument derover at forfatte som billigt (rimeligt) kan være, og de i Fremtiiden, naar Børnene kommer til Deres Myndige Aar eragte at kunne forsvare; og ville vi her hos allernaadigst have befallet dem som dette Skifte i saa Maader forrettendes vorde at de i alle maader holder sig den 1ste Articul udi den om adskilligt Justitien vedkommende d: 31de Martii 1719 allernaadigst udgangne forordning; allerunderdanigst efterretlige hvilke og skal ske af den Øvrighed og Rettens Betienter, som det ellers kunde tilkomme, samme skifte at forvalte, for saa vit bemelte Articul dem angaar som derover intet i deres Rettighed skal afgaae; Forbydende alle og enhver herimod eftersom forskrevet staaer, at hindre eller udi nogen Maade Forfang at giøre under vor Hyldest og Naade givet paa vort Slot Christiansborg udi vores Kongl: Residentz Stad Kiøbenhavn d: 8de Septbr: 1775
   Under Vort Signet
   Efter hans Kongl: Mayests allernaadigste Bedfaling
   Luxdorph P: Aagaard

   Jørgen Bech af Kiøbenhavn bevilling at sidde i uskift Boe og omsiider at skifte med Samfrænder ?
   Dernæst haver vi forefunden Stervboen af Følgende tilstand og beskaffenhed:
   Boens Intægt og Formue
   Rdl mk sk
   A? Guld og Sølv 30 - -
   B? Kaaber og Tin 100
   C.. Træevahre speile Jern Seng og adskilligt 200
   D? Sengeklæder og Linnet 200
   E? Redskaber og Toback spunden og udspunden 530 3 -
   F? Contante Penge 1000___________________
   Tilsammen Boens Formue 2060 3 -
   Boens Gield og Besværing
   1. den afdøde Salig Kones begravelse koster 50
   2. Stemplet Papir til dette skifte Instrument 10 3 -
   Tilsammen Boens Besværing 60 3 -
   Indtægt 2060 3 -
   Udgift 60 3_ -___________
   Blive i beholdning 2000rd - -
   Som kommer til Deeling Imellem Enckemanden og Arvingerne og hvoraf tilfalder
   1 Enckemanden bemeldte Jørgen Bech den halve deel,
   som han tager hos sig selv 1000rd
   2. Sønnen Niels Bech ¼ deel 500rd
   3. Sønnen Peiter Bech ¼ deel 500rd
   Som af Faderen udbetales og i Oberformynderiet eller andet af Magistraten anviisende Stæd indleveres.
   Summa Boets Beholdning 2000rdl

   Saaledes og da Enckemanden saavelsom Sign: Peder Jensen Schoubye paa Børnenes Vegne ikke vidste meere at angive eller Erindre Enten ihenseende til Boets Indtægt og Formue eller dens Gield og Besværring end allerede anførte er; og Enckemanden desuden ikke forlangede at Nyde nogen Æqvivalent for sin Begravelse ey heller Øvrige anvendte bekostninger godtgiort, bliver denne Samfrænder Skifte forretning hvor af Kiøbenhavns Hoff og Stads Rettes skifte Commission er overleveret er lige lydende Videmeret Gienpart som ellers Competente skifteforvaltere ved Stadens Jurisdiction her ved under vores hænder og Signetter sluttet og til Ende Bragt ?
   Kiøbenhavn de ut Supra
   K:Langsted Uldrich Fahrer J:Bech Peder Jensen Schoubye